Menüyü atla

Engelli Personel İstihdamı


Engelli MetinEngelsizeleman.net aracılığı ile zihinsel veya bedensel engeli bulunan kişiler açık pozisyonları görebilir ve başvurabilirler. Çünkü biz tüm engelleri aşarak iş hayatında aktif olarak çalışmak isteyen engelli adaylarımızın hepsinin istihdam edilmesini amaçlıyoruz. Firmalar ücretsiz olarak engelli kadrolarındaki açık pozisyonları bizimle paylaşabilir en verimli ve en hızlı şekilde bu açıkları kapatabilirler.

Peki ama engeli işçi ne demek? Sahip olduğu hakları neler? Çalışma hayatlarında karşılaştıkları zorluklar nelerdir? İstihdama ve iş hayatına ne gibi faydaları var? Biraz bunlara değinelim.


 Çalışma Engelli İşçi, bedensel ve/veya ruhsal durumundaki engelleri nedeniyle, çalışma gücünden en az %40 oranında yoksun olan ve bunu mevzuatta belirtilen hususlara uygun bir sağlık kurulu raporuyla belgelemiş kişidir.

Elli ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör iş yerlerinde en az %3,kamuda %4 engelli personel çalıştırılması zorunludur. %3′lük yasal kotanın üzerinde engelli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları engelli personele ait sigorta primlerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır. 

Engellileri başkalarına bağımlı ve topluma yük olmaktan kurtaracak, kendini toplumun bir parçası olarak görmesini sağlayacak ve bir işe yaramanın mutluluğunu hissettirebilecek tek yol, onların istihdam edilmesi olmaktadır. Çünkü engeli olmayan bir insan için bile çalışmak, bir iş sahibi olmak insanı mutlu eden bir yaşam biçimi olurken engelliler için bu durum daha da anlamlı hale gelmektedir. Üstelik çalışmayı sadece gelir elde etmenin bir fonksiyonu olarakta görmemek gerekir. Çünkü, bir işte çalışma, bireyin kendine güveni ve saygı duygusunu geliştirmekte, ona bir değer katmanın mutluluğunu vermekte ve topluma olan bağlılık duygusunu güçlendirmektedir.
 

Engellilerin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Zorluklar

* Öncelikle iş piyasasındaki aktif emek arzı, engelli kişiyi çalıştırmayı gerektirmeyecek kadar çok olması.

* Engelli kişilerin hareket yeteneklerindeki sınırlılık nedeni ile iş yerlerinde özel düzenlemelere gerekli özenlerin gösterilmemesi.

* Kariyer ve yükselme imkanlarının sınırlı oluşu.

 * Ruhsal ve fiziksel sıkıntıların daha çok olmasından dolayı şirketlerdeki hekim eksikliği yada yetersizliği.

* Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince karşılanamaması.

* Fiziksel engeli olan çalışanların şirket içi kazalara daha yatkın olduğu düşüncesi ve buna bağlı toleransın kısıtlı olması.

* İş verenlerin, engelli çalışanlarının diğer çalışanları olumsuz etkileyeceği düşüncesi le gösterdiği tutum.

* Mazeret izinlerinin çok az olması.

* Halkla ilişkileri daha zor olur düşüncesi ile toplumdan soyutlanarak home office çalışılmaya yönlendirilmeleri.


* Bağışıklık sistemleri daha düşük olması nedeni ile iş yerlerinde gerekli olan hijyene önem verilmemesi.

* Meslek Öncesi Eğitimlerin sürelerinin kısıtılı olması veya hiç olmaması.
                                                                                      

Dünyada olduğu kadar ülkemizin de temel sorunlarının başında özürlü birey ve ailelerinin durumları gelmektedir. Türkiye de nüsufusun % 12,29 u engelli.  Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engeliler, tüketici ve bakıma muhtaç insanlar olarak görüldüklerinden, sosyal hayatta sıkça engellerle karşılaşmaktadırlar. Bu durum; engelli bireyleri, fiziksel engellerinden kaynaklanan eksikliklerden daha fazla yormaktadır. Peki ama çalışma hayatında aktif olarak görev alan engelli çalışanların hakları nelerdir, biraz onlara göz atalım.

Çalışma Hayatındaki Engelli Hakları
 

• 2022 Aylık Hakkı
• Gelir Vergisi İndirimi
• Emlak Vergisi İndirimi
• Özel Tüketim Vergisi İndirimi (ÖTV)
• Gümrük Vergisi İndirimi
• Tıbbi, Medikal Ve Eğitim Araç Gereçleri İçin KDV İndirimi
• SHÇEK Evde Bakım Aylığı
• EKPSS/Kura ile Atama Hakkı
• Engelli İş Kurma Projeleri
• Korumalı İşyeri Projeleri
• Engelli Kimlik Kartı Hakkı
• Engelli Park Yeri Kullanım Kartı
• Ulaşım İndirimleri Hakkı
• Muhtaç Aylığı (Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından)
• Elektrik, Su, Doğalgaz ve Gsm tarife indirimleri (Kurum İnisiyatifi Dahilinde)
• Engelliler için AÖF Harç İndirimi Hakkı
• Müze ve Ören Yerleri İndirim Hakkı
• Rehabilitasyon Merkezlerinden Yararlanma Hakkı
• Ve Diğer İndirimler ve Haklar bulunmaktadır. Ayrıca engelli vatandaşları 5378 sayılı Engelli Hakları Kanunu bulunmaktadır. Ancak yasa haricinde bulunan yardım, indirim ve diğer haklar kurum inisiyatifi dahilindedir.
 

Tüm haklar için; Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı’ndan
yönlendirme alınabilir.
 

 

Bu kategorideki diğer haberler
Bu kategoride başka haber bulunamadı.